Dofinansowanie dla malych firm self-employed i partnertnership

 

Bounce- Back Loan (niskooprocentowany kredyt na finansowe "odbicie-się")

Rząd UK przedłużył ostateczny termin składania wniosków o "Bounce-Back Loan" do 31 stycznia 2021. Przedsiębiorcy, którzy poprzednio złożyli wniosek o kwotę mniejszą niż 25% deklarowanego obrotu za rok podatkowy 2019/2020  mogą się teraz ubiegać o "top-up" kwoty kredytu, przy czym suma kredytów nie może przekroczyć wspomnianych 25% obrotu.

W celu otrzymania kredytu, należy zwrócić się do Banku, prowadzącego Biznesowy Rachunek Bieżący. Jeżeli do celów naszego biznesu używaliśmy konta prywatnego, teoretycznie istnieje możliwość aplikowania, banki jednak wymagają założenia konta biznesowego oraz dokonują dodatkowego sprawdzenia, czy rzeczywiście prowadziliśmy działalność biznesową w roku podatkowym 2019/20- z reguły wymagają przedstawienia formularza HMRC SA302, który zawiera dane o naszych przychodach z samozatrudnienia.

Przed udzieleniem kredytu "Bounce-back" bank dokonuje również sprawdzenia, czy wnioskujący biznes nie był w finansowych tarapatach na koniec roku 2019. Jeżeli nasz personalny "credit score" jest niski, lub zawiera informację o niespłacanych długach- bank może odmówić udzielenia kredytu, ponieważ istnieje ryzyko, że przedsiębiorca nie będzie splacał tego kredytu (gwarantowanego przez Rząd UK).