top of page

Dofinansowanie dla malych firm self-employed i partnertnership

Program wsparcia osób samozatrudnionych dotkniętych utratą dochodu z powodu epidemii koronawirusa

Rząd uruchomił program wsparcia dla osób samozatrudnionych i partnerów spółek cywilnych. Aby kwalifikować się, musimy spełniać poniższe warunki:

- złożyć zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2018–19;

- nadal prowadzić działalność w roku podatkowym 2019-20 i zamierzać kontynuować w roku 20-21;

- nastąpiła utrata zysków z samozatrudnienia / partnerstwa (spółki cywilnej) z powodu COVID-19;

- zyski z samozatrudnienia / partnerstwa w latach 2018–19 muszą być poniżej 50 000 GBP, jak również muszą stanowić ponad połowę całkowitego dochodu podlegającego opodatkowaniu;

- średnie zyski z samozatrudnienia / partnerstwa w latach 2016–17, 2017–18 i 2018–19 muszą wynosić mniej niż 50 000 GBP, jak również muszą stanowić ponad połowę całkowitego dochodu podlegającego opodatkowaniu w tym samym okresie;

Jeśli zacząłeś działalność w latach 2016–19, HMRC wykorzysta tylko te lata, za które złożyłeś zeznanie podatkowe.

Jeśli nie złożyłeś jeszcze deklaracji podatkowej za rok 2018–19, musisz to zrobić do 23 kwietnia 2020r.

Ile możemy otrzymać

Otrzymasz podlegającą opodatkowaniu dotację, która będzie stanowić 80% średnich zysków z lat podatkowych:

2016 do 2017

2017 do 2018

2018 do 2019

Aby obliczyć, średni zysk HMRC zsumuje całkowity zysk z działalności za 3 lata podatkowe (gdzie ma zastosowanie), a następnie podzieli przez 3 i wykorzysta to do obliczenia kwoty miesięcznej.

Możemy dostać maksymalnie do 2 500 GBP miesięcznie, przez okres 3 miesięcy.

Dotację dostaniemy bezpośrednio na konto bankowe, w jednej racie.

 

Jak złożyć wniosek

Jeszcze nie można złożyć wniosku o tę dotacje (mamy nadzieję, że zaczną się one na początku czerwca).

HMRC skontaktuje się z Tobą, jeśli kwalifikujesz się do programu pomocy i poprosi o złożenie wniosku online.

Dostęp do tego programu uzyskasz tylko za pośrednictwem GOV.UK. Jeśli ktoś wyśle SMS-a, zadzwoni lub wyśle wiadomość e-mail, podając się za HMRC, z informacją, że możesz ubiegać się o pomoc finansową lub jesteś zobowiązany do zwrotu podatku, i poprosi Cię o kliknięcie linku lub podanie informacji takich jak imię i nazwisko, dane karty kredytowej lub dane bankowe, to jest oszustwo.

bottom of page