Pracodawcy i firmy zarejestrowane do VAT

 

Pilne, 2020-11-12

Furlough został oficjalnie przedłużony do 31 marca 2021. Na obecnych warunkach, obowiązujących do stycznia 2021 (w styczniu zostanie to ponownie przeanalizowane), pracodawca może uzyskać do 80% średniego wynagrodzenia pracownika za godziny nieprzepracowane, maksymalnie do kwoty £2,500 miesięcznie. Pracodawca jest jednak zobowiązany do opłacenia składek NIC od pracodawcy i pracownika, oraz prywatnych składek emerytalnych (pension) ze środków własnych. W czasie trwania Furlough, pracownik nabywa praw do urlopu wypoczynkowego, którego koszt pokrywa również pracodawca.

 

Pracodawca może wystąpić o Furlough dla pracownika, za którego został wysłany do HMRC formularz RTI najpóźniej do 30 pażdziernika 2020. Pracownik nie musiał przebywać na Furlough podczas wcześniejszych okresów.

WAŻNE: wniosek o wypłatę Furlough pracodawca lub jego agent musi złożyć do HMRC przed upływem DWÓCH TYGODNI pozakończeniu miesiąca. Spóźnione wnioski nie bedą uwzględniane.

Możliwy jest tzw. „Flexible-Furlough”, czyli pracodawca płaci za godziny przepracowane, a występuje o Furlough na kwotę taką, by pracownika wypłata wyniosła w sumie 80% jego średnich wypłat.

Zrezygnowano z wcześniej ogłoszonego warunku, który umożliwiał pracodawcy występowanie o Furlough dopiero po wypłaceniu wynagrodzenia pracownikom oraz po przesłaniu raportu RTI.

*************************************************************************************************************************************************************

Pilne, 2020-11-02

W miesiącu październiku nastapily zmiany w metodzie wyliczania Furlough- niestety, zmiany te nie są jednoznaczne i mogą być lokalnie dostosowywane przez Devolved Government w zależności od zaawansowania stopnia Lockdown-u. HMRC informuje, że opublikuje szczegółowe wskazówki na 10 listopada 2020- niestety, nie są one jeszcze dostępne pomimo upłynięcia terminu. Będziemy na bieżąco informować naszych klientów o wszelkich oficjalnych zmianach.

Na dzień 5 listopada 2020 HMRC rozróżniało zakres Furlough w zależności od poziomu Lockdown:

W przypadku, gdy zostanie na danym obszarze ogłoszony totalny Lockdown (w Szkocji odpowiednikiem totalnego jest Level 4): w niniejszym przypadku Furlough będzie zwracał pracodawcy 80% wynagrodzenia pracownika. W odróżnieniu od poprzednich miesięcy, o zwrot kwoty Furlough będzie się mógł ubiegać Pracodawca dopiero po wypłaceniu tych pieniędzy pracownikowi z własnych środków, oraz po wysłaniu za tego pracownika do HMRC Raportu RTI.

*************************************************************************************************************************************************************

Pilne, 2020-07-08:

Rząd UK oświadczył że pracodawcy którzy utrzymają pracowników przez trzy miesiące po zakończeniu Furlough Scheme (do 31 stycznia 2021) otrzymają £1000 bonusu za każdego utrzymanego pracownika.  Warunkiem otrzymania bonusu jest wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia powyżej £520 miesięcznie (uśrednionego pomiędzy 31 października 2020 do 31 stycznia 2021). Bonus będzie wypłacany od Lutego 2021. Chociaż to skromna suma, to niewątpliwie będzie pomocne pracodawcom w czasie gdy bedzie trzeba zapłacić odwleczone w czasie (ze względu na koronawirusa) zaległości podatkowe Self-Assessment oraz VAT.

---

Rząd oświadczył, że sfinansuje koszty ustawowego zasiłku chorobowego (SSP) dla pracodawców zatrudniających 250 osób lub mniej przez okres do 14 dni.
Możesz również złożyć wniosek do HMRC o dotację na pokrycie do 80% wynagrodzenia swoich pracowników, maksymalnie do 2 500 GBP miesięcznie.
Rząd ogłosił wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w formie dotacji i stawek biznesowych.
Banki będą również oferować pożyczki małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach rządowego programu pożyczek w okresie pandemi.
Jeśli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT, rząd ogłosił, że płatności podatku VAT należne między 20 marca 2020 r. a końcem czerwca 2020 r. zostały odroczone.

Dowiedz się więcej o pomocy dostępnej dla firm:

gov.uk  

gov.uk business support  

gov.scot business support