I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

 

 

Pilne, 2020-11-02

Rząd UK zdecydował, że ze względu na kontynuację pandemii COVID-19 nadal będzie wspierał samozatrudnionych poprzez wypłacenie dwóch kolejnych grantów SEIS. Każdy z grantów będzie obejmował trzymiesięczne okresy: pierwszy: listopad 2020 do stycznia 2021, a kolejny: luty 2021 do kwietnia 2021.

Kto może złożyć wniosek o SEIS?:

Uprawniony do złożenia wniosku o SEIS jest każdy, kto był uprzednio zakwalifikowany do pierwszego i drugiego grantu- nawet jeżeli poprzednio nie składał wniosku (na pierwszy i drugi grant).

Składający wniosek musi zadeklarować, że zamierza nadal utrzymać samozatrudnienie oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

1.     Aktywnie prowadzi swoją działalność, ale jego biznes doświadczył negatywnych skutków finansowych ze względu na zmniejszoną ilość zamówień (wskutek COVID-19).

2.     Prowadził swoją działalność, ale nie jest w stanie tego teraz robić ze względu na COVID-19.

Kwota grantu zostanie obliczona jako 80% trzy-miesięcznych średnich dochodów (jak wynika z zadeklarowanych w Tax Return za rok poprzedni). Kwota wypłacona jest bezzwrotna, musi być jednak doliczona do naszych dochodów za rok 2020/21 i zadeklarowana w formularzu Tax Return.

Urząd podatkowy zastrzegł sobie prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń, co będzie najprawdopodobniej polegać na sprawdzaniu wyciągów bankowych i personalnych deklaracji Tax Return (w celu porównania dochodów z okresu pandemii, z dochodami w poprzednim roku podatkowych. HMRC wypłaci grant jednorazowo za trzy miesiące. Górna kwota grantu została ograniczona do £7,500.

Należy również pamiętać, że HMRC ma możliwość wglądu do naszych deklaracji do Universal Credit- taka krzyżowa kontrola danych może w naszej opinii zostać wykorzystana do weryfikacji deklaracji samozatrudnionego, i do późniejszych ewentualnych żądań zwrotu nieprawidłowo wypłaconych kwot.

 

 

 

Jeśli nie możesz pracować, ponieważ jesteś chory lub musisz się izolować


Jeśli koronawirus oznacza, że nie jesteś w stanie pracować i zapłaciłeś wystarczającą składkę na ubezpieczenie społeczne, być może będziesz mógł ubiegać się o nowy zasiłek Employment and Support Allowance (ESA), jeśli jesteś chory.
Rząd oświadczył, że teraz otrzymasz zapłatę od pierwszego dnia roszczenia, a nie po ośmiu dniach.
Jeśli ubiegasz się o ESA po raz pierwszy, musisz wypełnić formularz ESA 1 i wysłać do NHS 111 notatkę stwierdzającą, że nie jesteś zdolny do pracy. Pierwszą wpłatę powinieneś otrzymać na konto bankowe lub kasę mieszkaniową w ciągu trzech tygodni.

Dowiedz się więcej o tym, jak złożyć wniosek ESA na stronie gov.uk

Możesz również ubiegać się o składniki Universal Credit, jeśli potrzebujesz pomocy w pokryciu innych kosztów dla dzieci lub mieszkania, jeśli ty i twój partner/małżonek macie oszczędności mniejsze niż £16,000.
Jeśli twój dochód znacznie sie obniżył
Jeśli jesteś zdrowy, ale twoja działalność została wstrzymana, a ty (i twój partner/małżonek, jeśli mieszkasz jako para), posiadacie oszczędności mniejsze niż £16,000, możesz złożyć wniosek o Universal Credit. Rząd ogłosił, że od 6 kwietnia 2020 r. otrzymasz zasiłek w wysokości do £409.89 miesięcznie plus elementy innych kosztów, takich jak mieszkanie, opieka nad dziećmi.
Kwota, którą otrzymasz, będzie zależeć od okoliczności, w tym dochodu gospodarstwa domowego, i będzie dostępna dla nowych i istniejących wnioskodawców.
Jeśli jesteś samozatrudniony i kwalifikujesz się do ubiegania się o Universal Credit, minimalny dochód zostanie tymczasowo zniesiony od 6 kwietnia.
Pułap minimalnego dochodu jest formułą stosowaną do obliczenia kwoty Universal Credit, którą powinieneś uzyskać, gdy jesteś samozatrudniony. Opiera się na krajowej płacy minimalnej i zakładanej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od tego, czy faktycznie tyle pracujesz, czy nie.
Zniesienie dolnego progu minimalnego dochodu powinno zwiększyć kwotę Universal Credit, o którą masz prawo się ubiegać, jeśli nie jesteś w stanie pracować.

więcej informacji na stronie money advice service

Rząd ogłosił, że kolejna płatność zeznania podatkowego tax return (samozatrudnieni) - należna do 31 lipca - została zawieszona do 31 stycznia 2021 r. I nie naliczą żadnych kar ani odsetek za zwłokę w tym okresie. HMRC wydłużył program Time to Pay Scheme, jeśli walczysz finansowo z powodu jakiegokolwiek związku z koronawirusem i jesteś winien zaległe podatki.Jeśli już przegapiłeś płatność lub obawiasz się, że przegapisz kolejną płatność, zadzwoń na infolinię HMRC Time to Pay pod numer 0800 0159559.Jeśli Twoja firma zmaga się z wpływem koronawirusa, możesz zadzwonić na linię zadłużenia biznesowego pod numer 0800 197 6026.