top of page

Pełna księgowość dla spółek

 

Zarządzanie księgowością

 

 

 

Aktualizacja istotnych i szybko przygotowywanych zarządczych informacji pozwala na podejmowanie właściwych decyzji.

 

 

Co jest w zestawie:

 • Miesięczne lub kwartalne sprawozdania zarządu

 • Darmowy pakiet sprawozdawczy, w tym graficzna analiza wyników i narracji do łatwego odczytu

 • Konta gotowe w 30 dni (zazwyczaj szybciej) od daty otrzymania dokumentacji

 • Spotkanie z nami w celu omówienia wyników działalności za dany okres

 • Elektroniczne przechowywanie kont dostępnych w każdym czasie

 

 

Korzyści:

 • Podejmowanie właściwych decyzji przy użyciu aktualnych informacji

 • Pomożemy Ci zrozumieć dane

 • Otrzymasz naszą wizję na Twoja firmę

 • Uzyskasz poradę, jak poprawić swoje dane rachunkowości i księgowości

 • Podstawowe narzędzia do planowania podatkowego, jeśli chcesz, aby zmaksymalizować potencjalne oszczędności podatkowe

 • Pracujemy na stałych opłatach, wcześniej uzgodnionych i podzielonych na 12 miesięcy bez odsetek.

JB Accountancy Smart Solutions
JB Accountancy Smart Solutions

Accounting, bookkeeping, Glasgow, UK

bottom of page